1:1 halat düzeni

Askı halatlarının, kabin hızının halat hızına eşit olduğu bir düzenini ifade eder.

2:1 halat düzeni

Askı halatlarının, kabin hızının halat hızının yarısına eşit olduğu bir düzenini ifade eder.

erişim kontrolü

Bir asansör veya binaya erişimi kontrol eden cihaz veya sistem.

A-kapısı

Ana giriş tarafındaki kapı. Ayrıca C-kapısına bakınız.

Önceden kapı açma

Kabin kapılarının, kabin daha sahanlıkta tam durmadan açılmaya başlamasını sağlayan bir sistem Kapılar, asansör kabini kapı bölgesindeyken ve hızı güvenlik yönetmelikleri tarafından izin verilen limit altına düştüğünde açılmaya başlar.

Gelişmiş Modüler Kapı

Asansörlere yönelik, birbiriyle değiştirilebilir bileşenler üzerine kurulu bir otomatik kapı serisi. Birçok asansör uygulamasında kullanıma uygundur.

Hava kaynaklı gürültü

Havadan iletilen gürültü Hava kaynaklı gürültü asansörlerde genelde makineler, halatlar, kontrol paneli, kapılar, kılavuz pabuçları ve diğer titreşimli bileşenlerden kaynaklanır.

alarm zili

Dikkati çekmek ve yardım çağırmak için kullanılan zil Kabin içinde bulunan bir düğme ile devreye sokulur. Asansör boşluğunda, uygun bir sahanlıkta veya kabin çatısında da bulunabilir.

alarm düğmesi

Alarm zilinin devreye sokulması için kullanılan düğme. Uzaktan izleme özelliğinin kullanılması durumunda sesli bağlantıyı da devreye sokar. Kabinde bulunur ve ayrıca kabin çatısı ve kabin altına da ilave düğmeler konur.

alarm gecikme süresi

Sinyalin kaydedilebilmesi için alarm düğmesine basılması gereken süre.

alarm sinyali

Alarm düğmesine basılarak üretilen bir sinyal.

anons katı

Asansör anons sisteminin devreye girdiği kat.

gürültü önleyici eleman

Gürültünün azaltılması için kullanılan bir gürültü sönümleme elemanı. Örneğin kabin duvarlarında, kapı panellerinde ve kontrol kabinlerinde kullanılır.

yukarı çıkan kabin aşırı hız koruması

Kabinin yukarı yönde gitmesi esnasında kontrolsüz hareketini durduran bir güvenlik sistemi.

asenkron motor

Dönüş hızı, beslenen akımın frekansına tam olarak sabitlenmemiş bir elektrik motoru. Frekans ile rotor hızı arasındaki farka kayma adı verilir. Motor torkunu bu fark üretir.

otomatik kabin kapısı

Otomatik olarak açılıp kapanan kabin kapısı.

otomatik kapı

Otomatik olarak açılıp kapanan kapı.

kullanılabilir kabin alanı

Tırabzanlar göz ardı edilerek zemin seviyesinden 1 m yükseklikte ölçülen ve asansörün çalışması esnasında yolcu veya eşya için kullanılabilen kabin alanı. Kapılar kapalıyken girişte kullanılabilir olan alan da hesaba dahil edilir.

dengeli yük

Kabin ağırlığı ve karşı ağırlığın ağırlıkları eşitken, asansör kabinindeki nominal yükün %30-50’si oranındaki bir ağırlığın söz konusu olması halinde (boyutlandırma prensibine bağlı olarak) ortaya çıkan durum.

dengeleme oranı

Asansörün nominal yükünün, kabin ile karşı ağırlığın dengede olduğu oranı (yüzde cinsinden)

dengeleme ağırlığı

Karşı ağırlıkta kabin, kabin halatı ve nominal yükün tamamı veya bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu sağlayan kütle.

korkuluk

Kabin çatısında asansör boşluğuna düşmeyi önleyen bir güvenlik bariyeri.

temel hizmete uygun kapı

Yılda 200 000 çevrime kadar çalışmaya yönelik üretilmiş belirli bir kapı yelpazesi. Ayrıca orta ve ağır hizmete uygun kapılara bakınız.

akülü tahrik aracı

Dengeli yüke sahip kabinin en yakın kata götürülmesine imkan tanıyan opsiyonel sistem.

yatak levhası

Bir makinenin üzerine yerleştirildiği çelik veya döküm demir platform.

çift kararlı anahtar

Ya bir ya da iki kararlı durum alabilen bir cihaz. Bir tetikleme sinyali uygulanana kadar iki durumun birinde kalır. Tetikleme sinyali uygulandığında diğer kararlı duruma geçer ve başka bir tetikleme sinyali uygulanana kadar o durumda kalır. Ayrıca tek kararlı anahtara bakınız.

blokaj sistemi

Montaj ve bakım çalışmaları esnasında kabinin bloke edilmesine yönelik mekanik bir güvenlik sistemi.

blokaj pimi

Örneğin bir blokaj sisteminde, blokaj plakasındaki deliğe sürüldüğünde kabini bloke eden çelik bir pim.

blokaj plakası

Blokaj sisteminde bulunan ve üzerinde delikler bulunan çelik bir plaka. Blokaj pimi bu deliklere sürgülenir.

alt boşluk

Kabin tamamen sıkışmış tamponları üzerine oturmuş haldeyken, kılavuz pabuçları, güvenlik sistem tertibatları ve platform kapakları veya muhafazaları hariç olmak üzere, asansör kabin platformu altına monte edilmiş en alt yapısal veya mekanik parça, ekipman veya cihaz ile kuyu zemini arasındaki boş dikey mesafe. Ayrıca emniyet boşluğuna bakınız.

alt kat

Bir binadaki en alt kat.

alt sahanlık

Bir binada asansörün hizmet verdiği en alt sahanlık.

fren

Kabinin hareket etmediği ve kaldırma makinesine enerji uygulanmadığı durumlarda asansörün hareket etmesinin önlenmesi amacına yönelik olarak kullanılan elektro-mekanik sistem. Diğer bazı kontrol tiplerinde frenler ayrıca kaldırma makinesine beslenen elektriğin kesilmesi durumunda kabini durdurur.

frenleme kuvveti

Emniyet sisteminin devreye girmesi sonucunda kabini durduran dikey kuvvet. Ayrıca tutma kuvvetine bakınız.

tampon plakası

Kabin askısının altında tamponun çarptığı plaka.

bina oturması

Yere gömülme veya beton rötresi sonucu binanın oturması.

yapı denetimi

Bir binadaki teknik sistemlerin (iklimlendirme, ısıtma, asansörler, erişim kontrol sistemleri, v.b.) denetimine yönelik personel ve ekipman.

bina toleransları

Asansör boşluğu, kuyu, makine dairesi, ham açıklıkların nominal boyutlarına yönelik toleransları belirler.

dahili özellikler

Temel ürüne dahil edilmiş özellikler.

baypas yük fonksiyonu

Kabinin belirli bir limit üzerinde yüklendiğinin tespit edildiği durumlarda, asansör kabininin kayıtlı sahanlık çağrılarını atlamasını sağlayan bir özellik. Bu limit genelde nominal yük değerinin %60 ile %80’i arasındadır.

çağrı merkezi

Alarm ve acil durum çağrılarının alındığı bir yer. Bilgiler, insanlar ve bilgisayarlar tarafından işlenir.

CAN ağı

Denetleyici Alan Ağı (Controller Area Network). Uçtan uca bir ağda, akıllı otomasyon ekipmanlarını birbirine bağlayan veriyolu sistemleri. Belli başlı uygulamalar arasında motorlu araçlarda kullanılan veriyolu sistemleri ile elektrikli tahrik sistemlerinin senkronizasyonu bulunmaktadır.

kabin alanı

Güvenlik yönetmeliğinde öngörüldüğü şekilde, nominal yüke/yolcu sayısına bağlı olarak kapı eşiği alanı da dahil kabin zemin alanı.

kabin tamponu

Aşağı yönde giden ve normal seyir limitlerinin ötesine çıkan bir kabinin, kinetik enerjisini depolayarak veya absorbe edip dağıtarak durdurmaya yönelik dizayn edilmiş bir sistem

kabin kapı kilidi

Birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlı iki fonksiyona sahip bir sistem: (1) kabin kapısı kapalı konumda kilitlenmediği sürece, kaldırma makinesinin çalışmasını önlemek (elektriksel olarak), (2) asansör kabini kapı bölgesinde ve durdurulmuş veya durduruluyor olmadığı sürece, kabin kapısının kabin tarafından açılmasını önlemek (mekanik olarak).

kabin acil durum aydınlatması

Asansör kabininde, elektrik kesintileri boyunca acil aydınlatma sağlayan akülü bir aydınlatma sistemi.

kabin kılavuz rayı

Asansör kabininin, asansör boşluğundaki seyrini yönlendirmeye yönelik olarak kullanılan kılavuz raylar.

kabin iç düzeni

Asansör kabinindeki görülebilir tüm elemanlar.

kabin aydınlatması

Kabin iç aydınlatma sistemi.

kabin aydınlatması denetimi

Asansör aydınlatma sisteminin elektrik beslemesinin arızalanması durumunda, asansörün kullanılmasının önleyen bir fonksiyon.

kabin yükü

Asansör kabinindeki gerçek yük (yolcular ve eşyalar). Ayrıca nominal yüke bakınız.

kabin butonyeri

Asansör kabininde yolculara yönelik kullanıcı arabirimi. Üzerinde kabin çağrı düğmeleri, alarm düğmeleri, kapı açma düğmeleri, vb. bulunur.

kabin aşırı yük göstergesi

Asansör kabininin aşırı yük durumunu tespit etmeye ve yolculara bilgi vermeye yönelik sistem. Kabin aşırı yük göstergesini tetikler.

kabin güvenlik sistemi

Kabinin izin verilen hızı aşması durumunda asansör kabinini durdurmaya yönelik olarak dizayn edilmiş ve genelde kabin askısına takılan mekanik bir sistem.

kabin muhafazası

Ayrı (entegre olmayan) iç unsurlar hariç, kabin yapısı.

kabin muhafaza derinliği

Kabin muhafazasının dekoratif unsurlar hariç önden arkaya iç boyutları.

kabin muhafaza yüksekliği

Kaplama bulunmayan zemin yüzeyinden çatının en alt kenarına kadar ölçülen kabin yüksekliği.

kabin muhafaza genişliği

Kabin muhafazasının dekoratif unsurlar yandan yana iç boyutları.

kabin eşiği

Kabin girişinin alt yatay unsuru.

kabin askısı

Asansör kabininin kılavuz pabuçları, güvenlik sistemleri ve kaldırma halatları veya hidrolik silindirlerinin bağlandığı destekleyici çerçevesi.

kontrol birimi

Bağlı olduğu sistemin önceden belirlenmiş bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan bir cihaz veya cihazlar grubu. Bir asansör kontrol birimi, sürücü ve kontrol fonksiyonlarından oluşur.

temel asansör

Temel bir asansör, asansörlerin temel bileşenlerini, diğer bir deyişle kaldırma sistemi, kontrol fonksiyonu, sürücü sistemi, kabin üstyapısı, temel kapı sistemi ve yolcu güvenlik ekipmanlarını içerir. Aksesuarlar ve dekoratif unsurlar (sinyalizasyon dahil) söz konusu değildir.

temel asansör platformu

Bir ürün ailesini oluşturan, mühendisliği önceden yapılmış temel asansör yelpazesi.

karşı ağırlık

Asansör tahrik kasnağı ile askı halatları arasındaki çekiş gücünü temin eden ve kabinin ağırlığının dengelenmesi için bir dizi ağırlıktan oluşan bir bileşen. Kabindeki yükün oranı genelde nominal yükün %50’si olarak alınır.

karşı ağırlık alanı

Karşı ağırlığın asansör kuyusundaki ayırıcı tarafından izole edilen seyir alanı.

sürücü modu

Asansör kabininin belirli bir durumda önceden belirlenmiş çalışma şekli. Sürücü modları arasında örneğin normal çalışma modu, kontrol çalışması modu ve ayar çalışması modu bulunmaktadır.

sürücü sistemi

Halatlı asansörlerde, kaldırma motoruna enerji beslenmesi ve hızının düzenlenmesine yönelik teknik çözüm. Hidrolik asansörlerde ise pompa ve valfleri kontrol eder.

çift kapılı kabin

İki girişi olan bir asansör kabini.

deprem koruması

Bir deprem esnasında yolcular ve asansörün korunmasına yönelik opsiyonel yapısal ve fonksiyonel özellikler.

asansör kabini

Asansörün, yolcu ve/veya diğer yükleri taşıyan bir parçası.

asansör kontrol sistemi

Yolcular tarafından yapılan çağrı ve komutların yerine getirilmesine yönelik cihazlar ve fonksiyonel prensipler.

asansör boşluğu

Kabin ve varsa karşı ağırlığın içinde hareket ettiği boşluk; bu boşluk genelde kuyunun dibi ile boşluğun tavanı ve duvarlar ile sınırlıdır.

asansör grubu

Bir asansör grubu, aynı sahanlık çağrı düğmelerini paylaşan (ve aynı grup kontrol birimi tarafından kontrol edilen) iki veya daha fazla asansörden oluşur. Ayrıca asansör kümesine bakınız.

Asansör hızı

Asansör kabininin asansör boşluğundaki anlık hızı. Nominal hız ile aynı değildir.

acil durum alarmı

Tüm kabinlere monte edilen ve bir alarm zili, kabin içinde bir düğme ve genelde akülü bir kesintisiz güç kaynağından oluşan acil durum sistemi.

itfaiyeci asansörü

Belirli bir asansörün itfaiyeciler tarafından kullanılmak üzere normal grup hizmetinden çıkarılmasına izin verildiği bir seçenek.

çerçeve tipi kapı

Asansör boşluğunun genişliğinin tamamını kapatmayan bir sahanlık kapısı tertibatı. Ayrıca dar çerçeve tipi kapı ve ön tip kapıya bakınız.

ön tip kapı

Asansör boşluğu ham açıklığının genişliğinin tamamını kapatan bir sahanlık kapısı tertibatı.

yük asansörü

Eşya, forklift, vb. taşımaya yönelik olarak donatılmış bir asansör.

yük yolcu asansörü

Esas olarak genelde insanların eşlik ettiği eşyaların taşınmasına yönelik olarak dizayn edilmiş bir asansör.

kılavuz rayı

Pürüzsüz kılavuz yüzeylerine sahip çelik profil. Profilin kesiti genelde “T” şeklindedir (işlenmiş, soğuk çekilmiş veya haddelenmiş). Kılavuz rayları asansör boşluğuna kabin ve karşı ağırlığın yönlendirilmesi amacına yönelik olarak monte edilir.

tırabzan

Bir asansör kabininde bulunan tutamak.

baş yüksekliği

Asansör kuyusunun, en üst kattaki kaplamalı zemin seviyesi ile kuyunun tavanı arasındaki kısmı.

kaldırma fonksiyonu

Asansör kabini ve karşı ağırlığın hareket ettirilmesi için gereken ekipman. Farklı yükler, nominal hızlar, hızlanma ve seyir yükseklikleri için gerekli belirli bir ekipman kombinasyonu.

JumpLift

Taşınabilir makine dairesine sahip geçici bir asansör sistemi. Bir binanın inşaat safhası boyunca tam operasyonel asansör hizmetinin sunulması amacına yönelik olarak geliştirilmiştir. Makine dairesi asansör kabini ile aynı kılavuz rayları üzerine monte edilir ve bina yapısına sökülebilir pimlerle sabitlenir. Bina inşaatı yükseldikçe, kılavuz rayı sistemi de uzatılır ve taşınabilir makine dairesi sökülerek asansörün ilave katlara çıkabilmesi için tamamlanan üst katlara monte edilir.

sahanlık

Asansör girişinin ön tarafındaki zemin alanı.

sahanlık kapısı

Asansör boşluğu açıklığında yer alan kapı. Asansör kabinine güvenli erişim sağlar.

sahanlık girişi

Sahanlık kapıları ile asansör kuyusuna girişle ilişkili mimari unsurları içeren bir tertibat.

makine dairesi

Asansör makinesi ile birlikte bazı elektrikli sistemler ve kontrol sistemi bileşenlerinin bulunduğu bir bölme. Genelde asansör kuyusunun üst kısmında bulunur.

ana kontaktör

1) Asansör kabininin hareket ettirilmesinin gerektiği ve 2) elektrik güvenlik zincirinin tamamlandığı (kapalı) durumlarda, kaldırma motoruna elektrik besleyen bir kontaktör.

ana giriş katı

Bir binanın ana girişinin bulunduğu kat.

ana güç kaynağı

Asansöre elektrik besleyen sistemler. Ayrıca elektrik şebekesi olarak da bilinir.

bakım erişim paneli

Asansör kontrol sisteminin servis görevlisi için kullanıcı arabiriminin yanı sıra anahtarlar, sigortalar ve fren çözme kolunu içeren bir parçası.

orta ağırlıktaki hizmete uygun

Orta seviye performans kategorisine karşılık gelen belirli bir kullanım tipi. Ayrıca hafif, ağır hizmete uygun ifadelerine de bakınız.

dürtme

Otomatik asansör kapılarında kullanılan ve bir uyarı sinyali vererek kapıları düşük hız ve kuvvette kapatan bir sistem. Dürtme fonksiyonu, kapının önceden belirlenmiş bir süreden daha fazla açık kalması durumunda devreye girer.

hizmet dışı düğmesi

Asansörün normal kullanımdan çıkarılması için kullanılan anahtarlı bir düğme.

aşırı hız regülatörü

Asansör önceden belirlenmiş bir hıza ulaştığında kabinin durmasını sağlayan ve gerektiğinde güvenlik sistemini devreye sokan bir sistem.

park etme

Tek bir asansör veya asansör grubuna yönelik bir özellik. Bu özellik, kabinden veya sahanlıklardan yapılan tüm asansör çağrıları tamamlandıktan sonra, asansörün önceden belirlenmiş bir sahanlığa otomatik olarak gitmesini sağlar.

yolcu konforu

Yolcuların bir asansörü kullanırken sahip olduğu rahatlık veya rahatsızlık üzerinde etkili olan çeşitli özellikler ve kullanılabilirlik sorunları. Örneğin dekorasyon, sinyalizasyon, giriş veya çıkış, bekleme süreleri, seyir konforu, vb.

yolcu asansörü

Esas olarak yolcu taşımak için kullanılan asansör.

kuyu

Asansör boşluğunun, en alt kattaki sahanlığın eşik seviyesi ile asansör boşluğunun zemini arasında uzanan kısmı.

teknik kontrol

a) asansör boşluğunun şartlara uygun olarak inşa edilmesini temin etmeye yönelik olarak gerçekleştirilen kontrol, b) bileşenlerin doğru konumlarının belirlenmesi işlemleri ile ilişkili yöntem.

güç faktörü

Gerçek güç ile görünür güç arasındaki oranı belirleyen güç faktörü. Bir devrenin güç faktörü, pf = P / S, (kW / kVA) formülü kullanılarak hesaplanır.

nominal yük

Ekipmanın dizayn edildiği yük seviyesi. Ayrıca kabin yüküne bakınız.

uzak alarm

Uzak bir konumda çalışan acil durum alarm sistemi.

seyir konforu

Bir asansörün seyir konforu, gürültü seviyesi, dikey titreşim, yanal sarsıntı, hızlanma / yavaşlama oranı ve sarsma açılarından belirlenir.

güvenlik tertibatı

Kabin çerçevesi ve bazı durumlarda ayrıca karşı ağırlık çerçevesine de monte edilen mekanik bir güvenlik sistemi. Sistem, aşırı hızlara çıkmış kabin veya karşı ağırlığı, kılavuz rayları etrafında kapanan sıkıştırma çenelerini kullanarak durdurur veya tutar. Sistem hız regülatörü tarafından devreye sokulur.

asansör boşluğu paneli

Kabin kapısı eşiği ile asansör boşluğu duvarı arasındaki mesafenin azaltılması amacına yönelik olarak, sahanlık kapısı eşiğinin altında ve sahanlık kapısının üstünde kuyu duvarı üzerine monte edilen bir çelik plaka.

süpürgelik

Kabin duvarının alt kısmındaki dekoratif ve koruyucu eleman.

asılı yük

Çıplak kabin, kabin iç düzeni, kabin kapıları, nominal yük ve kabin askısının ağırlıklarının tümünü kapsayan yük. Ağırlığa askı halatları, dengeleme halatları veya zincirleri, halat dengeleme sistemi, kabin bükülgen kablosu veya karşı ağırlığın ağırlıkları dahil değildir.

askı halatı

Asansör kabini ve karşı ağırlığı askıda tutan halatlar. Kaldırma halatı ile aynı değildir.

senkronizasyon seyri

Asansörün, bir hız kesme veya senkronizasyon anahtarına erişene kadar aşağı yönde seyrettiği bir çalışma modu.

teknik plan

Asansör platformlarını DL dokümanlarında tanımlayan veri listesi.

teknoloji platformu

Temel asansörü oluşturan temel bileşenlerin önceden tanımlanmış bir seti.

son kat

Bir asansör kabininin hizmet sunduğu en üst veya en alt sahanlık.

çok kapılı kabin

İki veya daha fazla girişe sahip bir asansör kabini tipi.

çok kapılı asansör

Asansör boşluğunun iki karşı tarafında girişe sahip olan bir asansör.

çekiş testi

Askı halatları ile tahrik kasnağı arasında doğru sürtünme kuvvetinin bulunmasını temin etmeye yönelik bir güvenlik testi.

tripleks

Bir grupta üç asansörün bulunması.

ses bağlantısı

Asansör ile iletişim merkezi arasında iki yönlü sesli iletişim sağlayan bir sistem.